Sport Fryslân

640.000 Friezen in beweging krijgen en houden

Sociaal, plezier, energie, aanjagen, innoveren en beweging

Een stijl om te inspireren

640.000 Friezen in beweging krijgen en houden. Een ambitieus uitgangspunt. Sport Fryslân (SF) is projectuitvoerder en adviesorgaan om allerlei projecten uit te rollen en met advies en ondersteuning bij te staan om 240.000 inactieve Friezen in beweging te krijgen. Sport Fryslân gelooft er in dat iedereen kan bewegen en meer moet bewegen. Wie namelijk onvoldoende beweegt loopt een grotere kans op het krijgen van ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. 

Met een dusdanig ambitieuze uitstraling dien je aansluiting te blijven vinden bij de diverse doelgroepen (van Fries tot overheid). Dat betekent een moderne uitstraling en het stevig neerzetten van de communicatie uitgangspunten. Op een fundament van ‘inspratie en plezier’ moet de communicatie in het teken staan van ‘sociaal, energie, aanjagen, innoveren en beweging’. Deze uitgangspunten heeft de Staat, op basis van haar visie, samen met SF uiteengezet in een nieuw communicatieconcept.

Projectmanagement
 
Jetze
 
Logo & Huisstijl
 
Tarek
Anouk
 
Beeldconcept
 
Tarek
 
Webdesign
 
Tarek
 
Techniek
 
Tussendoor
 
Middelen
 
Tarek
Marije
 
Projectmanagement
 
Jetze
 
Logo & Huisstijl
 
Tarek
Anouk
 
Beeldconcept
 
Tarek
 
Webdesign
 
Tarek
 
Techniek
 
Tussendoor
 
Middelen
 
Tarek
Marije
 

Het vliegwiel als metafoor voor beweging en aanjagen

een sterk gekozen beeldmerk dat behouden blijft

Het beeldmerk van SF, een vliegwiel, staat voor de aanjaagfunctie van Sport Fryslân. En dat is een goed gekozen metafoor. Sport Fryslân is de verbinder van overheid, sportverenigingen, bedrijven, belangenorganisaties en Friezen.

Dit krachtig gekozen beeldmerk hebben we behouden, maar een ‘moderner retouche’ gegeven: met krachtig frisse kleuren, wegpoetsen van het kleurverloop, weglaten van het verticale streepje en toepassing van een moderner lettertype. Naast het gebruik in haar vier originele kleuren kan het beeldmerk ook in één van vier de kleuren, zwart of wit worden toegepast. Ieder communicatiemiddel vraagt om een andere benadering. Hier is de huisstijl enorm veel flexibeler geworden.

Mogen we jouw bedrijf ook in een nieuw jasje steken?Neem contact op

De creatie van een beeldconcept

Het inrichten van monsterlijke templates

De presentatie van Sport Fryslân is niet alleen qua logo naar een hoger niveau gegaan. Naast het logo hebben we ook een passend beeldconcept gepresenteerd. Een beeldconcept behoort, net als je beeldmerk, een spiegel van je identiteit te zijn.

En die weergave van Sport Fryslân’s identiteit hebben we weergegeven door het kleurrijke karakter van het team en de vele prachtige projecten van SF kleur te geven. Uitgesneden afbeeldingen met een kleur-layer. Alle afbeeldingen zijn zorgvuldig gekozen en dekken de diverse doelgroepen waar SF zich voor inzet.

Belangrijk is wederom dat we de communicatiewaarden terug hebben laten komen. De gekozen afbeeldingen, in combinatie met de wijze van weergave, tonnen allemaal plezier, inspiratie, energie en beweging. Waar het kan kiezen we voor groepen sporten, waar het sociale karakter goed naar voren komt. De beweging wordt onderstreept door de toepassing van beweeglijnen in de beelden.

Samenwerken in een nieuw team van specialisten gaf ontzettend veel energie

JETZE PAULUSMA, MINISTER VAN HANDEL

Website

Het bereiken en inspireren van een breed scala aan doelgroepen

Als aanjager is Sport Fryslân op allerlei manieren betrokken bij projecten waarbij het doel is om Friezen te activeren om meer te bewegen. Een waar spinnenweb van projecten, doelen, doelgroepen en belangen maakt het een uitdaging om een website te bouwen die de juiste structuur heeft qua navigatie en het bereiken van de diverse doelgroepen.

Uitgangspunt is geweest om de besluitvormers te inspireren over de ongelimiteerde mogelijkheden om Friezen aan het sporten te krijgen. Wethouders, ambtenaren, sportbestuurders, belangenorganisaties, werkgevers en het onderwijs worden op de nieuwe website van SF continu lekker gemaakt met de vele fantastische projecten die SF al draait en welke door SF aangejaagd kunnen worden.

Middels een wall kan SF tonen op welke schaakborden ze actief zijn en wie de vruchten plukken van de projecten waar SF bij betrokken is. SF fungeert als spil in het activeren van de Friezen en dat hebben wij zo inspirerend, blij, energiek, gezamenlijk, innovatief en beweeglijk mogelijk neergezet. Beoordeel zelf het resultaat op www.sportfryslan.nl.

BIJZONDERHEDEN

Actieve zichtbaarheid

Zoals SF actief is in het opzetten, aanjagen en adviseren van sportgerelateerde projecten, zo zijn ook zeer actief in hen zichtbaarheid. Als gevolg van een nieuwe huisstijl moeten ook andere communicatiemiddelen in eenzelfde lijn worden doorgetrokken. Als designers en huisstijlbewakers hebben we alle communicatiedragers een fris, energiek, blij en inspirerend design gegeven.

Ga meer bewegen!

Wie onvoldoende beweegt loopt een grotere kans op het krijgen van ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Wist je dat er jaarlijks circa 350 Friezen sterven omdat ze te weinig bewegen? Sport Fryslân wil heel Fryslân in beweging krijgen.

0

UNIEKE TEMPLATES ONTWORPEN
0

COMMUNICATIE WAARDEN BEPAALD
0

INACTIEVE FRIEZEN ACTIVEREN!
Ervaar hier hoe we het internet mooier en gebruiksvriendelijker hebben gemaaktBEKIJK WEBSITE

Meer creaties van de staat