backalle blogberichten
blog

LF2018

Avtar
Geschreven door
Jetze Paulusma
Minister van Handel

Iepen Mienskip – door de ogen van de Staat

‘Iepen Mienskip’ – hét credo van Leeuwarden Fryslân 2018 (LF2018). In de eeuwenlange strijd tegen het water, werd in Friesland de term ‘mienskip’ toegepast voor het bundelen van de krachten en de kennisdeling om gezamenlijk deze strijd te winnen. ‘Iepen Mienskip’ in de 21e eeuw staat voor de kracht van de Friezen en haar onderlinge verbondenheid, met een open blik naar de rest van Nederland en Europa.

LF2018 staat dus voor kracht, verbondenheid en een blik naar de rest van Nederland en Europa. Kenners weten dat niet alle LF projecten vanuit de Friese kracht en onderlinge verbondenheid zijn ontstaan en soms iets teveel met de blik naar de rest van Nederland/ Europa worden ingevuld. Daar waar Friesland bepaalde kwaliteiten niet in huis heeft, moet de blik ook op over de grens, een mooie voorbeeld daarvan is het 11Fountains project.

Ondanks dat de provincie niet een klein dozijn aan kunstenaars op wereldniveau kent, kenmerkt Friesland zich wel door haar creativiteit, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, gastvrijheid, trots, organisatorisch vermogen en passie, hoewel dat aan de oppervlakte niet altijd waarneembaar is. De toekenning van Culturele Hoofdstad 2018 biedt een podium dat daar verandering in mag aanbrengen. En dus delen wij een aantal hele toffe projecten waar wij als Fries bedrijf aan mee mochten werken:

  • Feel the Night
  • Officiële opening LF2018
  • European Sports for All Games
  • Slachtemarathon

Feel the Night

In een vroeg stadium zijn we door ‘Dark Sky-pionier’ Nynke Rixt Jukema gevraagd om Feel the Night een smoel te geven en een bijbehorende website te designen en bouwen die de schoonheid van de nacht onderstreept en de mensen bewust maakt van lichtvervuiling. Een schitterend project die helaas begin 2017 van de LF2018 projecten lijst is geschrapt. Wat ons betreft ontzettend jammer, vooral door de onwetenheid van met name jeugd over het waarom we de sterren niet meer zien en de negatieve invloed op het welzijn van nachtdieren. Ideologisch gezien één van de topprojecten waar we een in communicatie opzicht een mooie ondersteunende bijdrage mochten leveren die wat ons betreft niet snel genoeg weer subsidiair nieuw leven ingeblazen moet worden.

Huidige situatie

Image

Gewenste situatie

Image

Officiële opening LF2018

Vanuit het LF2018 bestuur was het, mede met een Amsterdamse eventmanager (met complexe en uitdagende vergelijkbare events op haar palmares), een must om een regionale partij te vinden voor het webdesign en wegontwikkeling van de genodigden website van de officiële opening van LF2018.

Een opdracht uit de kern van Iepen Mienskip. Een manier om aan de genodigden van de officiële openingsceremonie, waar ook de Staatslieden Willem-Alexander en Máxima bij aanwezig waren, te laten zien waar ‘Iepen Mienskip’ voor staat. Een intuïtief en gebruiksvriendelijk aanmeldingssysteem met gerichte informatie over overnachten en parkeren. En compleet in de Friese artistieke huisstijl van LF2018. Een opdracht met een strakke deadline die van A-Z gezamenlijk met de organisatie van het openingsevenement is vormgegeven.

Image

European Sports for All Games

100 Cultuursporten uit 20 landen krijgen tussen 3-7 augustus een podium om zich aan Europa te presenteren. Welk podium dan het podium van LF2018 leent zich daar beter voor. Denk aan het Italiaanse kaasrollen, het Duitse shuffleboard, het Friese fierljeppen, de Schotse highland games en het Ierse Gaelic football. Maar ook minder bekende spellen als krachtbal, krulbal, pandolo, milakia, parkour, chanbara en turca. Voor een volledig overzicht ga je naar: sportsforall2018.eu.

ESFAG is één van de 63 hoofdprogrammeringen van LF2018. Naast de huisstijl, logo, beeldconcept, webdesign en webontwikkeling (samen met Tussendoor Internet) mochten we vele communicatie-uitingen uitwerken. Een greep hieruit zijn een fotobord, ‘protest-borden’, airtube, vlaggen, spandoeken, roll-up banners, beachvlaggen, powerpoint presentatie, filmtemplate en tentdoek.

Een logo in de geest van die andere spelen, waarbij de trotse vlam van de cultuursporten altijd branden mag. De ‘juichende fakkel’ bestaat uit 20 vakjes die staan voor 20 unieke landen die ieder haar regionale cultuursporten een podium gaan geven tijdens ESFAG.

Europa is rijk aan cultuursporten, maar mede door globalisatie worden deze meer en meer bedreigd. ESFAG biedt daarvoor een platform voor de regionale spellen, die zo belangrijk zijn voor de vele regionale identiteiten die Europa rijk is. Want wij Friezen zijn nou eenmaal niet het enige trotse volk. Een gewaardeerd LF2018 project, want wat is cultuur zonder sport, die de Staat een warm hart toedraagt.

Image
Image

Slachtemarathon

Een ander regionaal evenement waarbij beweging centraal staat is natuurlijk de Slachtemarathon. Een fantastisch vierjaarlijks evenement, die in 2018 een speciale editie zou organiseren, waarbij beweging nog intensiever met cultuur zou worden verbonden. Een speciale 2-daagse editie, 92 kilometer wandelen, door 27 dorpen, slapen in het hart van een Fries dorp, vol met kunst, muziek en cultuur. 10.000 Deelnemers was het streven.

Gezamenlijk met de Slachte organisatie en Statuur hebben we gebouwd aan een moderne website die past bij het DNA van de Slachte. De Slachte ademt namelijk, vanaf haar ontstaan, een Iepen Mienskip. Alle dorpen aan de route zijn gastvrij en hebben haar blik naar buiten, dat doen zij samen met vele vrijwilligers uit haar eigen dorpskern. Het gevoel, de beleving en haar cultuur komen naar voren in de nieuwe website. Waarbij een uitgebreid registratiesysteem zo simpel, logisch en gebruiksvriendelijk mogelijk toegepast moest worden.

Een voor de Staat fantastische opdracht, waarbij we niet lang geleden met een zuur gezicht hebben vernomen dat het evenement zelf er niet van zal komen. Met een trots blik vooruit zijn we wel tevreden met de website en de aanmeldingstool die is gecreëerd en kijken we met Fri(e)sse kracht vooruit naar 2020.

Image
Image

Trots

Aldus een trotse Staat met dank aan de opdrachtgevers van al deze toffe projecten. Waarbij we éénieder heel veel succes wensen op ieders eigen pad. We hopen Feel the Night, ESFAG, de Slachte & LF2018 nog lang te kunnen ondersteunen in het verwezenlijken van de doelen in Friesland, Nederland en Europa!