Hoe krijg je 640.000 Friezen in beweging?

Een stijl om te inspireren.

Met een dusdanig ambitieuze uitstraling dien je aansluiting te blijven vinden bij de diverse doelgroepen (van Fries tot overheid). Dat betekent een moderne uitstraling en het stevig neerzetten van de communicatie uitgangspunten. Op een fundament van ‘inspratie en plezier’ moet de communicatie in het teken staan van ‘sociaal, energie, aanjagen, innoveren en beweging’. Deze uitgangspunten heeft de Staat, op basis van haar visie, samen met SF uiteengezet in een nieuw communicatieconcept.

Kabinetsformatie

  • Avtar
  • Avtar
  • Avtar
  • Avtar
  • Avtar

De samenwerking verloopt goed. De meerwaarde is voor ons vooral flexibiliteit: als er snel bijv. een flyer klaar moet zijn, dan zorgt de Staat er voor dat het snel ingepland kan worden. De Staat wil kwaliteit leveren en gaat voor het beste eindresultaat.


Avtar

Martine van der Kloet - Sport Fryslan

Het vliegwiel als metafoor voor beweging.

Het beeldmerk van SF, een vliegwiel, staat voor de aanjaagfunctie van Sport Fryslân. En dat is een goed gekozen metafoor. Sport Fryslân is de verbinder van overheid, sportverenigingen, bedrijven, belangenorganisaties en Friezen.

Een sterk gekozen beeldmerk dat behouden blijft

Dit krachtig gekozen beeldmerk hebben we behouden, maar een ‘moderner retouche’ gegeven: met krachtig frisse kleuren, wegpoetsen van het kleurverloop, weglaten van het verticale streepje en toepassing van een moderner lettertype. Naast het gebruik in haar vier originele kleuren kan het beeldmerk ook in één van vier de kleuren, zwart of wit worden toegepast. Ieder communicatiemiddel vraagt om een andere benadering. Hier is de huisstijl enorm veel flexibeler geworden.

Image

De creatie van een beeldconcept.

De presentatie van Sport Fryslân is niet alleen qua logo naar een hoger niveau gegaan. Naast het logo hebben we ook een passend beeldconcept gepresenteerd. Een beeldconcept behoort, net als je beeldmerk, een spiegel van je identiteit te zijn.

En die weergave van Sport Fryslân’s identiteit hebben we weergegeven door het kleurrijke karakter van het team en de vele prachtige projecten van SF kleur te geven. Uitgesneden afbeeldingen met een kleur-layer. Alle afbeeldingen zijn zorgvuldig gekozen en dekken de diverse doelgroepen waar SF zich voor inzet.

Belangrijk is wederom dat we de communicatiewaarden terug hebben laten komen. De gekozen afbeeldingen, in combinatie met de wijze van weergave, tonnen allemaal plezier, inspiratie, energie en beweging. Waar het kan kiezen we voor groepen sporten, waar het sociale karakter goed naar voren komt. De beweging wordt onderstreept door de toepassing van beweeglijnen in de beelden.

Beeldconcept

Door de foto's vrijstaand te maken en te combineren kleur en vormen suggereren we beweging.

SWIPE ‘MSWIPE ‘M
slide

slide

slide

slide

Sociaal, plezier, energie, aanjagen, innoveren en beweging.
Sociaal, plezier, energie, aanjagen, innoveren en beweging.
Nieuwe huisstijl

Met dezelfde kleuren, maar minder kleurverloopjes, hebben we een strakke versie gemaakt van de stijl

SWIPE ‘MSWIPE ‘M
slide

slide

slide

slide

slide

Beweging en kleur

De website staat vol van beweging. Door de vrije vormen ook te laten bewegen suggereren we beweging in de headers.

SWIPE ‘MSWIPE ‘M
slide

slide

slide

slide

slide