Wat als jij tijdens je privémomentje wordt belaagd?

Gedrag van de recreant wordt gespiegeld

Als jij als wandelaar, natuurfotograaf of mountainbiker je buiten de gebaande paden begeeft, jezelf als watersporter in verboden gebied begeeft, je hond niet aan de lijn hebt of als je te hard vaart in een beschermd natuurgebied; dan verstoor je de natuur. Vogels en dieren hebben rust nodig om te foerageren (moeilijk woord voor eten/voeden), rusten en zichzelf voort te planten. Als je als recreant je in hun natuurlijke habitat bevindt, dan heeft dat een verstorend effect.

Kabinetsformatie

  • Avtar
  • Avtar
  • Avtar

Voor it Fryske Gea laten we met een serieuze knipoog in beeld zien hoe dergelijke gedrag aanvoelt voor de mens. We houden een spiegel voor. In de beelden staat de recreant centraal in zijn/ haar natuurlijke habitat. Tijdens het ontspannen, eten, schoonmaken en rusten wordt de recreant verstoord door een groep nieuwsgierige vogels en dieren.. Wat als jij wordt gestoord???

De magie van photoshop

Voor en na situatie van een foto zonder en met een verstoring van de persoonlijke sfeer.

SWIPE ‘MSWIPE ‘M
slide

Van zingen in de showroom van Bakker Postma

slide

Naar een kwetsbaar momentje

slide

Overval bij Kapenga?!

slide

Jazeker, door een heleboel dieren.

Wat als jij wordt gestoord?
Wat als jij wordt gestoord?

Concepting

Het basisconcept hebben we voor vier situaties (hond aan de lijn, niet te hard varen, niet in verboden gebied varen en je als natuurfotograaf niet buiten de gebaande paden bevinden) uitgewerkt. Per natuur verstorend probleem hebben we een persoonlijke situatie uitgewerkt waarin de ‘overtreder’ zich zou kunnen bevinden.

Advertentie
SWIPE ‘MSWIPE ‘M
slide

slide

slide

slide

Hoe wil jij de aandacht van je target vastgrijpen?