Hoe krijg je mensen met een beperking in beweging?

Hoe krijg je mensen met een beperking in beweging?

De Friese Gemeenten en Sport Fryslân werken samen om sport dichtbij huis voor alle Friezen met een handicap te realiseren. Eén van de pijlers voor de realisatie van dit doel is de inzet van een publiekscampagne. In een pitch hebben we met assistentie van Kr8werk de meerwaarde van de Staat aan mogen tonen in creativiteit ten aanzien van campagnes. Ook de meerwaarde van het samenwerken in een netwerk van kleine creatieve bedrijven heeft zijn meerwaarde wederom aangetoond.

Kabinetsformatie

  • Avtar
  • Avtar

De gehandicaptensport krijgt in Fryslân nog te weinig aandacht. Dat is gezamenlijk met het beslechten van vele andere barrières één van de redenen dat Friese gehandicapten minder bewegen dan validen. In Friesland wonen naar schatting 80.000 mensen met een handicap, waarvan 75.000 met een lichamelijke handicap. Slechts 10% van de mensen met een lichamelijke handicap sport, tegenover 27% van de validen. Middels een publiekscampagne wordt ingezet op bewustwording van het 400 tellende sportaanbod voor mensen met een handicap op Uniek Sporten.

Fotografie

De handicap in beeld brengen en de sporter stoer en trots vooraan zetten.

SWIPE ‘MSWIPE ‘M
slide

slide

slide

slide

slide

slide

Propositie
Leidt tot multimediale campagne

Een weldoordachte multimediale campagne op radio, video, print, internet en social media ontstaat met een sterke propositie. “Ik laat me niet beperken” is ontstaan door de probleemstelling tot de kern terug te brengen. De ‘Dikke van Dale’ weet ons namelijk te vertellen dat een ‘handicap’ betekent dat je als persoon een belemmering hebt of nadeel ervaart. Als een gehandicapt individu wil sporten, staat dit meestal gelijk aan het gaan ervaren van een extra belemmering naast de bestaande handicap. Zo is er namelijk een klein aanbod in aangepaste sporten, heb je een vervoersuitdaging, heb je te maken met de toegankelijkheid van een accomodatie, zijn er deskundige trainers benodigd, moeten er meer teams met een vergelijkbare handicap zijn en/of heb je aangepast sportmateriaal nodig. Kortom teveel beperkingen om te gaan sporten.

We weten ook dat sporten bijdraagt aan een betere gezondheid, meer kracht voor dagelijkse handelingen en bijdraagt aan het sociale leven. Reden genoeg dus om niet stil te staan bij de beperkingen, maar juist te focussen op de mogelijkheden van een individu met een handicap. De campagne is gestart aan de vooravond van de Paralympische Spelen in Rio. Sporters als Liesette Bruinsma, Rixt van der Horst, Alyda Norbruis en Olivier van de Voort hebben we in kunnen zetten als boegbeelden voor de campagne. Maar ook hebben we een mix van sporters uit de breedte sport, amateursport en G-sport in kunnen zetten om de drempel voor andere gehandicapten laag te houden.

Met communicatieboodschappen als Wat is jouw excuus?, Wat houdt je tegen? en Ik sport, en jij? met de aansluitende pay-off Als ik kan sporten, kan jij het ook, hadden we binnen de propositie voldoende ruimte om op een opvallende, respectvolle, stoere, vrolijke en trotse wijze het standpunt van de campagne te communiceren.

Offline communicatie
SWIPE ‘MSWIPE ‘M
slide

Een geslaagde en gewaagde postercampagne

Wat is jouw excuus?, Wat houdt je tegen?
Wat is jouw excuus?, Wat houdt je tegen?
Image
Playplay

Video Aangepast wielrennen, basketbal & volleybal in bewegend beeld

Image
Playplay
Image
Playplay

Impact

Fryslân bewust over aangepaste sportmogelijkheden

Door de inzet van een drie maand durende multimediale campagne is Fryslân bewust gemaakt van het 400 tellende sportaanbod in de provincie. Voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap bestaan mogelijkheden om te sporten. Sport Fryslân en de Fryske gemeenten blijven de handen ineenslaan om het sportaanbod te vergroten en om sport voor mensen met een handicap toegankelijk te maken. Iedereen heeft het recht om te sporten.

Het bezoek aan de website voor het aangepaste sportaanbod is met 420% gestegen, 210.000 mensen zijn via Facebook bereikt en de engagement met aangepast sporten in Friesland is nog nooit zo groot geweest.

BAM! Resultaten

422%

Meer website bezoekers

210000

Personen werden bereikt op FaceBook

19

Gehandicapte sporters werkten mee

Bedenken wij een nieuwe naam en stijl voor jouw levenswerk?