backalle blogberichten
artikel

LAKS Taalgids; de macht van woorden

Avtar
Geschreven door
Jetze Paulusma
Minister van Handel

De LAKS taalgids is op woensdag 12 april in de Stadsschouwburg te Utrecht gepresenteerd. Een ontwerp waarin de kracht en macht van woorden wordt benadrukt. In beleid en in de klas kan het gebruik van specifieke woorden tot het buitensluiten van mensen.

Waarom is het nodig om iemand hoog- of laagopgeleid te benoemen? Waarom praten we over witte- en zwarte scholen? In plaats van gehandicapte leerlingen, zouden we moeten praten over leerlingen met een beperking. Door het sensitiever toepassen van woorden zorg je er voor dat mensen zich niet minderwaardig voelen door iets waar ze geen invloed op hebben.

Het LAKS heeft deze taalgids ontwikkeld vanuit een visie dat iedereen gelijk moet worden behandeld. Het LAKS wil de discussie aanzwengelen van hoe we met elkaar omgaan. Wij mochten vormgeven aan de LAKS Taalgids. De taalgids bestaat uit twee delen; taalgebruik in beleid en taalgebruik in de klas.

Spreads

Prominente weergave van woorden

SWIPE ‘MSWIPE ‘M
slide

slide

slide

slide

De algemene pagina’s worden begeleid door een lijn die je naar de inhoud gidsen. De woorden (zowel huidig taalgebruik als gewenst toekomstig taalgebruik) zijn prominent weergegeven op een spread, ondersteund door de visie van LAKS en tips die het LAKS heeft voor beleidsbepalers en docenten.

Woorden die, volgens het LAKS, niet meer kunnen zijn weergegeven in outlines. Woorden die wel toegepast moeten worden zijn gevuld weergegeven. We hopen als de Staat bij te dragen aan de maatschappelijke discussie die gaande is over het gebruik van taal. Een taal die actief wordt gesproken is een levende taal. En alles wat leeft evolueert zich, en dus ook taal! We volgen de discussie met bovengemiddeld interesse.

Check de digitale weergave: http://laks.nl/laks-taalgids