Fryske sport yn dyn klasse

Elk kind maakt kennis met de zes Fryske sporten

Wij creëerden een totaalconcept, zowel offline als online

FRYSKE SPORTEN ZIJN WEER HIP

Het damjen Frysk spul, fierljeppen, hynstersport, keatsen, reedriden en skûtsjesilen zijn Fryske Sporten die door het ‘Masterplan Fryske Sporten’ (ondersteund door Friese sportbonden, de ijshallen, basisscholen, gemeenten en de Provincie Fryslân) verankerd moeten worden in het onderwijs. Het doel is om ieder Fries kind dat de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten.

Wij creëerden een totaalconcept, inclusief naam, logo, pay-off, huisstijl, webdesign en vele andere communicatiemiddelen. In onderstaande case nemen we je mee hoe we leerlingen enthousiast maken, leerkrachten zich gebruiksvriendelijk kunnen aanmelden, sportbonden, verenigingen en ijshallen een podium geven en Sport Fryslân tools geven om de doelstelling te realiseren. 

Concept
 
Tarek
Jetze
 
Huisstijl
 
Tarek
Jetze
 
Webdesign
 
Tarek
 
Html-css
 
Ivan
 
Concept
 
Tarek
Jetze
 
Huisstijl
 
Tarek
Jetze
 
Webdesign
 
Tarek
 
Html-css
 
Ivan
 

CONCEPT VERTALEN NAAR NAAM EN STIJL

Fries, speels, stoer, vernieuwend en hip waren de uitgangspunten

Het bedenken van een huisstijl waarbij de vele doelgroepen enthousiast gemaakt moeten worden is in dit project een fantatische uitdaging geweest. Fries, speels, stoer, vernieuwend, hip en multi disciplinaire inzet van logo en huisstijl waren de uitgangspunten voor de realisatie van een nieuwe huisstijl.

‘Fryske sport yn dyn klasse’ omvat het uitgangspunt en het doel van het masterplan. Fryske sporten bij ieder Friese basisschoolleerling in zijn/haar klas. We spreken de leerling en leerkracht direct en op een persoonlijke wijze aan.

In het logo hebben we alle 6 sporten op een iconische wijze terug laten komen. Het logo is krachtig, speels, gek, stoer en blijft hangen. De gedachte is om onderscheidend te zijn, de Friese sporten op een hippe manier tonen (zoals de diverse sportclinics in het masterplan ook doen) en een stoer karakter te maken. Vanuit een doen-, educatief- en belevingskarakter is de pay-off ‘Doch, lear en belibje’ ontstaan.

In onderstaande schetsen nemen we je mee in het schetsproces.

Wil je een keer kennismaken om te kijken wat we voor je kunnen betekenen?Neem contact op

OVEREENSTEMMING IN DETAILS

Functioneel design zocht voor overzicht, structuur, duidelijkheid en kwaliteit

Een briefing en brainstorm leidde tot een functioneel design van de homepage. Wat wordt de postionering? Wie zijn de doelgroepen? Wat is de belangrijkste doelgroep? Wat is de belangrijkste actie op de website? Hoe gaan we dit vormgeven. Etc etc. Met een brainstorm en functioneel design worden complexe zaken eenvoudig gemaakt.

In het geval van Fryske Sport in dyn Klasse wilden we basisschoolleerling en -leraar enthousiast maken voor het concept en zich vervolgens laten aanmelden voor een sportclinic. Vanuit beleving aanmelden voor een sportclinic is het doel van de website. Onderstaand functioneel design neemt je mee in dit proces.

Om de gebruiksvriendelijkheid, het overzicht, volledigheid en belangrijkste acties op de website te waarborgen creëerden we een functioneel design. Belangrijkste actie in het concept is het aanmelden van een klas voor een sportclinic.

Samen met Martine van der Kloet hebben we het functioneel design uitgewerkt

JETZE PAULUSMA, MINISTER VAN HANDEL

ONLINE IDENTITEIT

Alles valt op zijn plek

BIJZONDERHEDEN

Totaalconcept

Naast de ontwikkeling van een naam, pay-off, logo, huisstijl en website hebben we ook online banners, online nieuwsbrief, flyers, t-shirts, vlaggen, etc. ontworpen. Als de Staat fungeren we als huisstijl bewakers. 

Brede samenwerking 

Fryske Sport yn dyn Klasse is een mooi voorbeeld van samenwerking op diverse niveaus. Zes bonden, zes fierljepverenigingen, zeven maneges, twee ijshallen, één watersportvereniging en drie onderwijskoepels hebben zich met Sport Fryslân verbonden om iedere Friese basisschoolleerling kennis te laten maken met de Fryske sporten. 

0

FRIESE SCHOLEN DEDEN MEE
0

KINDEREN MAAKTEN KENNIS MET DE FRYSKE SPORTEN
0

UNIEKE WEBSITE BEZOEKERS PER MAAND
Ervaar hier hoe we het internet mooier en gebruiksvriendelijker hebben gemaaktBEKIJK WEBSITE

De samenwerking verloopt goed. De meerwaarde is voor ons vooral flexibiliteit: als er snel bijv. een flyer klaar moet zijn, dan zorgt de Staat er voor dat het snel ingepland kan worden. De Staat wil kwaliteit leveren en gaat voor het beste eindresultaat.

Martine van der Kloet, Marketeer Sport Fryslân

Meer creaties van de staat